bg2
DE GIER BUSINESS FINANCE LAW

PROFESSIONELE ADVOCATUUR

voor kritische ondernemers, investeerders en beleggers

Full service advocatenkantoor
voor de zakelijke en financiële markt

Onze focus ligt volledig op Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Financieel recht.
Uw zaken worden begeleid door ons eigen team. Als de grootte of de complexiteit van de zaak dat vereist, doen we dat in samenwerking met een of meer van de ruim 75 externe specialisten uit het gekwalificeerde eigen netwerk van De Gier Business Finance Law.
Background Image

Ondernemingsrecht

Onze cliënten zijn de UBO’s, Raden van Bestuur en Commissarissen van professionele ondernemingen en Corporate Finance partijen.

We adviseren bij belangrijke juridische kwesties, zoals overnames of desinvesteringen, bestuurdersaansprakelijkheidsrisico's, inzet van de factor arbeid, vastgoedgerelateerde zaken, claims en grotere contracten en incasso's

We opereren vaak vanuit een ‘commissarisrol’ - bij juridisch getinte zaken samen met de cliënt bepalen wat de beste strategische keuze is vanuit alle perspectieven

Background Image

Arbeidsrecht en Flexrecht

Arbeidsrecht, Flexrecht en Uitzendrecht zijn werkterreinen die nauw met elkaar verwant zijn. De Gier Business Finance Law adviseert ondernemingen in diverse branches inzake de inzet van de factor arbeid en de flexibele schil.

Specifieke focus is de begeleiding van uitzendorganisaties en andere ondernemingen die actief zijn in detachering en (de afhandeling van) inzet van flexkrachten, zoals uitzendkrachten, payrollwerknemers en ZZP-ers

Background Image

Financieel recht

De specialisatie Finance Law betreft diensten aan professionele en vermogende particuliere beleggers en Familiy offices.

Zij betrekken ons in de voorbereidingsfase van grote beleggingen en bij complicaties bij investeringen in financiële producten (aandelen, derivaten) en vastgoed(projecten)

Background Image

Class actions

Een niche is de betrokkenheid van De Gier Business Finance Law bij class actions, als er door beleggers collectief financiële schade is geleden.

Bekende dossiers zijn de zaken tegen de Staat der Nederlanden en Fortis (Ageas) over de ontmanteling van Fortis en ABN AMRO, de woekerpolisprocedure tegen Nationale-Nederlanden en de Waerdyekwestie inzake staatsverzekeraar ASR.

Bij die class actions is De Gier Business Finance Law de lead counsel, in samenwerking met de initiatoren van de class actions, zoals FortisEffect, Wakkerpolis en Consumentenbond

Background Image

General (lead) counsel

De Gier Business Finance Law werkt volgens een uniek organisatiemodel. De teamleden zijn zelf hooggespecialiseerd op de werkgebieden Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Financieel recht.

Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal (meer dan 75) externe specialisten. Op die wijze kunnen grotere zaken worden behandeld en kan full service worden verleend aan cliënten, ook op andere rechtsgebieden, zoals Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht, Ruimtelijke ordening en Bouwrecht.

In die samenwerking heeft De Gier Business Finance Law de regie en de eindverantwoordelijkheid voor alle legal affairs

Background Image

'Argumenten moet je niet tellen, maar wegen'

mr. Adriaan de Gier

Team De Gier Business Finance Law

adriaan-de-gier-profiel
mr. Adriaan de Gier

Founder van De Gier Business Finance Law. Heeft een brede ervaring in de advocatuur en begeleidt…

10446021_10152522732140259_4270392006685676381_n
mr. Myrthe van den Heuvel

Specialiste in het recht met betrekking tot (flexibele) arbeid, zoals uitzendrecht, payrollrecht, flexrecht en het…

Helma Sturkenboom

Helma Sturkenboom is de personal assistant van mr. Adriaan de Gier en de office manager…

Netwerk externe specialisten

De Gier Business Finance Law maakt gebruik van een kritisch geselecteerd netwerk van ruim 75…

Background Image

De Gier Business Finance Law
Maliebaan 70
3581CV  UTRECHT
The Netherlands

T +31 30 23 15 708
F +31 30 23 15 847
info@degierbfl.com
W www.degierbfl.com
KvK nr. 30229046