MALIEBAAN 104A | 3581CZ UTRECHT | THE NETHERLANDS +31 (0)30 23 15 708 info@degierbfl.com

Complexe claims en aansprakelijkheidskwesties


Massaschadeprocedures
Class actions


Dispute management

Complexe claims en aansprakelijkheidskwesties

Advies, second opinions en procederen
Adriaan de Gier treedt als advocaat op voor middelgrote en grotere ondernemingen, private equity organisaties, investeringsfondsen en non-profit instellingen. Hij is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl). In die rol begeleidt hij bij geschillen binnen of tussen ondernemingen, bestuur en aandeelhouders, maar ook bij overnames, participaties en desinvesteringen en bij bestuursaansprakelijkheid en grote (aansprakelijkheids)claims

Adriaan de Gier werkt samen met een select aantal advocaten die gespecialiseerd zijn op diverse rechtsterreinen. Zo kunnen omvangrijke zaken worden behandeld. Ook kan full service worden verleend, bijvoorbeeld inzake grotere overnames, complexe contracten, mededingingsrecht, arbeidsrecht en projectontwikkeling.

Zakelijke mediation en procesbegeleiding
De uitgebreide ervaring wordt ook regelmatig ingezet voor mediation bij zakelijke geschillen of procesbegeleiding in complexe zakelijke relaties. Adriaan de Gier is geregistreerd MfN mediator (www.mfnregister.nl) en faciliteert conflictmanagement ter voorkoming of beëindiging van gerechtelijke procedures.

 

Massaschadeprocedures – Class actionsAdvies en procedures

Adriaan de Gier is een van de grondleggers van massaschade acties (class actions) in Nederland, onder meer door in 2008 Stichting FortisEffect op te richten en daarmee in 2016 een schikking met Ageas (Fortis) te bereiken van meer dan 1,3 miljard euro. Sindsdien is hij betrokken bij diverse collectieve acties, zoals tegen NN Group en ASR Levensverzekering inzake beleggingsverzekeringen (de producten Flexibel Verzekerd Beleggen en Waerdye) (www.wakkerpolis.nl) en tegen Airbnb wegens onrechtmatig geinde servicekosten (www.servicekostenterug.nl). Per class action stelt Adriaan de Gier een team van specialisten samen, dat wordt afgestemd op de specifieke case die zich aandient.

 

MfN mediation
Op basis van zijn expertise rondom massaschade geschillen treedt Adriaan de Gier sinds ook op als MfN mediator inzake dat type geschillen.

Dispute management

Adriaan de Gier is een ervaren non-executive member en gecertificeerd door het Register Certified Board Members (www.rcbm.nl). Vanuit die rol neemt hij als non-executive member deel aan boardrooms bij diverse ondernemingen. Dat zijn zelfstandige ondernemingen, vaak family owned.

Adriaan de Gier vervult deze rol ook voor investeringsfondsen en private equity ondernemingen in de begeleiding van ondernemingen uit hun portfolio.

Nieuws

Overname

Overname

Overname Internationale acquisitie van 400 mln. - De Gier Business Finance Law heeft in 2015 geadviseerd...

Lees meer

“Argumenten moet je niet tellen, maar wegen”

mr. Adriaan de Gier

Team De Gier Business Finance Law

Adriaan de Gier, advocaat
LinkedIn Adriaan de Gier

mr. Adriaan de Gier

Advocaat

Founder van De Gier Business Finance Law. Heeft een brede ervaring in de advocatuur en…

Lees meer
Gier, de, PA Clarissa Final
Wit

Clarissa de Ruijter

Personal Assistant

Clarissa de Ruijter is Personal Assistant van mr. Adriaan de Gier en de office manager. Contact…

Lees meer
Wit
Wit

Externe specialisten onder contract

De Gier Business Finance Law beschikt over een streng geselecteerd netwerk van meer dan 75…

Lees meer

De Gier Business Finance Law
Maliebaan 104A
3581 CZ UTRECHT
The Netherlands

T +31 30 23 15 708
E info@degierbfl.com
W www.degierbfl.com
KvK nr. 30229046
ING NL07INGB0006506072
BTW-nr. NL8183.32.645.B.01