MALIEBAAN 70 | 3581CV UTRECHT | THE NETHERLANDS +31 (0)30 23 15 708 info@degierbfl.com

PROFESSIONELE ADVOCATUUR

Ondernemingsrecht en Private Equity – Real Estate – Financieel recht en massaschades

Legal services
voor Ondernemingsrecht en Private Equity, Real Estate en Financieel recht/massaschades

Onze focus is gericht op ondernemers en beleggers die te maken hebben met deze rechtsgebieden
Uw zaken worden begeleid door ons eigen team. Als de grootte of de complexiteit van de zaak dat vereist, doen we dat in samenwerking met een of meer van de ruim 65 externe specialisten uit het gekwalificeerde eigen netwerk van De Gier Business Finance Law

Ondernemingsrecht en Private Equity

Er wordt gewerkt voor aandeelhouders en Raden van Bestuur van ondernemingen, Private Equity investeerders en Corporate Finance advisors. We begeleiden bij overnames, participaties en desinvesteringen, maar ook bij doorontwikkeling van een onderneming (samenwerkingsafspraken, joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten)

Waar nodig wordt er met overtuiging geprocedeerd, bijvoorbeeld bij geschillen over dat soort afspraken, bestuursaansprakelijkheid en grote incasso’s

Real Estate

Dit betreft advisering aan ondernemingen en grote beleggers inzake projectontwikkeling en vastgoedexploitatie. Bijvoorbeeld begeleiding bij herontwikkeling van woon- of kantoorlocaties, bestemmingsplanwijzigingen, commerciële verhuur en overdracht van vastgoedportefeuilles, met inbegrip van de fiscale (BTW) aspecten daarvan

Financieel recht en massaschades

Dit specialisme betreft advies en zonodig procederen voor professionele beleggers en vermogende particulieren bij schade inzake financiële producten (aandelen, derivaten, beleggingsverzekeringen) en vastgoed(projecten)

Een niche is de betrokkenheid van De Gier Business Finance Law bij massaschades: als er collectief financiële schade is geleden. Bekende dossiers zijn de kwesties rond Fortis (Ageas) inzake de ontmanteling van Fortis en ABN AMRO in 2008 en de woekerpolisclaims tegen Nationale-Nederlanden en staatsverzekeraar ASR (Waerdye)

Bij die collectieve claims is De Gier Business Finance Law de lead counsel, in samenwerking met de initiatoren van die claims, zoals FortisEffect en Wakkerpolis

Boardroom counseling

De Gier Business Finance Law adviseert op het niveau van de Board en begeleidt vooral Exco’s bij diverse juridische kwesties, zoals overnames en grotere (ver)kooptransacties.

Daarbij wordt gewerkt volgens een uniek organisatiemodel. Adriaan de Gier is zelf gespecialiseerd op de werkgebieden Ondernemingsrecht en Private equity, Real Estate en Financieel recht. Daarnaast wordt er samengewerkt met een groot aantal externe specialisten. Zo kunnen omvangrijke zaken worden behandeld. Ook kan full service worden verleend, bijvoorbeeld inzake grotere overnames, complexe contracten, mededingingsrecht, arbeidsrecht en projectontwikkeling

In die samenwerking heeft De Gier Business Finance Law zo de regie en de eindverantwoordelijkheid voor alle legal affairs

Nieuws

Overname

Overname

Overname Internationale acquisitie van 400 mln. - De Gier Business Finance Law heeft in 2015 geadviseerd...

Lees meer

‘Argumenten moet je niet tellen, maar wegen’

mr. Adriaan de Gier

Team De Gier Business Finance Law

LinkedIn Adriaan de Gier

mr. Adriaan de Gier

Advocaat

Founder van De Gier Business Finance Law. Heeft een brede ervaring in de advocatuur en…

Lees meer
Annelies Roeleveld
Wit

Annelies Roeleveld

Personal Assistant

Annelies Roeleveld is Personal Assistant van mr. Adriaan de Gier en de office manager. Contact…

Lees meer
Wit

Externe specialisten onder contract

De Gier Business Finance Law beschikt over een streng geselecteerd netwerk van meer dan 75…

Lees meer

De Gier Business Finance Law
Maliebaan 70
3581CV UTRECHT
The Netherlands

T +31 30 23 15 708
E info@degierbfl.com
W www.degierbfl.com
KvK nr. 30229046
ING NL07INGB0006506072
BTW-nr. NL8183.32.645.B.01